Рекламации

Рекламации на закупени от Вестман ЕООД  артикули се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите. За целта, потребителят трябва да попълни Заявление за рекламация или да го изпрати попълнен на email: mebelpointeu@gmail.com .

Заявление за рекламация (файл за сваляне), моля прикачете снимков материал, описание на увредените елементи, според монтажната схема, при наличие на такава и приложите необходимите документи – Договор за покупка на мебели, Фактура, Приемно-предавателен протокол, адрес и данни за обратна връзка.

След запознаване със случая, служител от отдел Рекламации ще се свърже с потребителя, за да даде становище относно приемане или отхвърляне на рекламацията и последващите стъпки за отстраняване

Заявление за рекламация: СВАЛИ ФАЙЛ

За пълна прозрачност и по-лесно проследяване на комуникацията, кореспонденцията по отстраняване на рекламацията се осъществява в писмен, електронен вид. Регламентът, по който Вестман ЕООД разглежда рекламациите е детайлно описан в Общите условия (линк към тях) на компанията, под раздел XI. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИЯ.