На 24.07.2023г. Вестман ЕООД стартира изпълнението на договор за финансиране по Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-3.005-6300-C01 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия.

Целта на проекта с № BG-RRP-3.005-6300-C01 е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Срокът за изпълнение на договора е от 24.07.2023г. до 24.07.2024 г. и е на стойност 20 000лв, от които 100% са осигурени от МВУ на Европейски съюз NextGenerationEU чрез НПВУ.