ДОСТАВКА

 •  За адреси в рамките на град Пловдив: Безплатен транспорт до точката на паркиране на автомобила, с който се извършва доставката за суми над 500 лв. За суми по-малки от 500лв., стойността на доставка с фирмен транспорт е 30 лв. Той се насрочва спрямо натовареността на графика и след постъпило 100% плащане. 
 •  За адреси извън град Пловдив  се начисляват допълнителни транспортни разходи – 1 лев на 1 километър, вземайки предвид еднопосочното разстояние, което се изчислява чрез Google Maps.
 1. При избиране на „Наложен платеж“ стоката се изпраща с куриер – цената за доставка се калкулира спрямо тарифата на куриерските фирми и се заплаща от клиента, независимо от стойността на поръчката. 
 2. Товаро-разтоварните работи при доставка не са отговорност или задължение на Вестман /или на куриера/, а на получателя на стоката.
 3. Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до адреса посочен в заявката.
 4. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
 5. При посочен непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявка, същата се счита за невалидна и за Вестман не възниква задължение за нейното изпълнение.
 6. В случай, че Клиентът посочи като начин на плащане – чрез превод по банкова сметка, чрез дебитна или кредитна карта и не направи такова плащане, то за ВЕСТМАН ЕООД не възниква задължение за доставка на заявената стока.
 7. В случай, че Клиентът не направи плащане, след като е посочил, че същото ще се извърши чрез наложен платеж, то за Вестман не възниква задължение за предаване на стоката.

 

 ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

 1. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи.
 2. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок и това доведе до невъзможност за връчване на пратката не по вина на продавача, Вестман се освобождава от задължението си да достави заявената стока. В този случай, договорът за продажба автоматично се прекратява.
 3. При доставка с „наложен платеж”, стоката се предава само след заплащане от Клиента /или друг получател/ в брой в български лева на сумата по наложения платеж посочен в товарителницата на пратката.

 ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. Всички цени на стоки в електронния магазин са в български лева, с включен ДДС и са обявени в електронния магазин. Цените са за единично количество и в цената не е включена стойността на транспортните разходи.
 2.  Цената на транспорта се заплаща от Клиента съгласно установената тарифа на Вестман, която е обявена на интернет страницата.
 3.  Клиентът заплаща транспорт според тарифния план на съответната куриерска фирма.
 4. Уговореният транспорт за сметка на Купувача следва да се посочи в издадената сметка, фактура и други документи под следното наименование: „транспорт”.
 5. Плащането може да се извърши авансово чрез заплащане на цялата сума или частично, като във втория случай доплащането /останалата част от цената/ се извършва при доставка на стоката чрез наложен платеж. В случай на плащане чрез наложен платеж при доставката купувачът получава от куриера документ, в който е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена.
 6.  При направена заявка на неналична стока се заплаща аванс, в размер определен от служителите на електронния магазин. Вестман си запазва правото да изисква заплащане на аванс и за други направени поръчки.
 7.  Заплащането на аванс се извършва само със съгласието на клиента, като при отказ от негова страна да заплати авансовата сума, Вестман има право да откаже да сключи договор за покупко-продажба и доставяне на поръчаното.
 8.  Клиентът се съгласява, че действието по авансовото плащане на стоката ще се счита за изрично съгласие по смисъла на чл.53 от Закона за защита на потребителите.
 9.  Независимо от избрания способ, всички плащания се извършват само в български лева.